Kauno taikomosios dailės mokykla – unikali profesinė mokykla, rengianti ne tik tautinę kultūrą ir daliuosius amatus puoselėjančius meistrus, bet ir šiuolaikiškus meno dirbinius, interjerą bei reklamą kuriančius specialistus. Mokykloje laukiami visi menu besidomintys ir turinys pomėgį dailei mokiniai įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą bei mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo ar neformaliojo švietimo programas. Mokykloje organizuojamas mokymas, pritaikyta aplinka, programos ir specialiųjų ugdymo poreikių mokiniams. Mokyklai suteikta programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Geriausi mokyklos mokiniai siunčiami į stažuotes „Erasmus“ programos šalyse, kur tobulina profesines žinias, įgūdžius, įgyja naujų kompetencijų.

Įstaigoje ruošiami:
vizualinės reklamos gamintojai, o taip pat keramikai, juvelyrai, fotografai, interjero apipavidalintojai, fotografai, dirbinių (tekstilės, odos) gamintojai.

Įstaiga atvira partnerystėms su verslu:
Lietuvos spaustuvininkų asociacijoje; Meno srityje; Dizaine; Reklamos objektų gamyboje; Spaudoje ir poligrafijoje.

Aktualios bendradarbiavimo su verslu formos:

  • Mokinių praktika verslo įmonėse;
  • Pameistrystė;
  • Mokinių įdarbinimas baigus mokymų programas;
  • Mokymo programų tobulinimas ir kūrimas;
  • Bendros veiklos profesinio orientavimo srityje.

Become a member of the
Baltic Signs Makers Association!

CREATE AND WORK WITH THE BEST!