Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Pirmojo projekto numeris 09.4.3-ESFA-K-814-01-0020.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Projekto metu planuojama įgyvendinti šiuos specialiuosius mokymus: pakartotinių pardavimų skatinimas mažmeninės prekybos sektoriuje; pardavimai B2B (business to business) mažmeninės prekybos sektoriuje. Mokymai skirti mažmeninės prekybos sektoriaus specialistams.

Projekte dalyvaus 52 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 602 projekto partnerių darbuotojai. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Antrojo projekto numeris 09.4.3-ESFA-K-814-01-0031.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekte dalyvaus 52 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 810 projekto partnerių darbuotojus. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Trečiojo projekto numeris 09.4.3-ESFA-K-814-01-0036.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekte dalyvaus 32 smulkaus, vidutinio ir didelio verslo įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 610 projekto partnerių darbuotojų. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Tapk Baltic Signs Makers Association nariu!
KURK IR DIRBK SU GERIAUSIAIS!