Kandidatai į asociacijos narius turi atitikti šiuos kriterijus:

– Asociacijoje gali būti tikrieji nariai, kandidatai į tikruosius narius ir garbės nariai.
– Asociacijos tikruoju nariu gali būti juridinis asmuo, reklamos gamybos rinkoje dalyvaujantis ilgiau nei 5 metus ir raštu išreiškęs norą dalyvauti joje;
– Kandidatu į tikruosius narius gali tapti juridinis asmuo, reklamos gamybos rinkoje dalyvaujantis daugiau nei 3 metus ir raštu išreiškęs norą dalyvauti joje;
– Asociacijos garbės nariu gali tapti juridinis ar fizinis asmuo, turintis nuopelnų reklamos gamybos srityje, materialiai remiantys asociacijos veiklą bei laisva valia raštu išreiškęs norą dalyvauti Asociacijos veikloje;
– Sprendimus dėl Asociacijos tikrųjų narių, kandidatų į tikruosius narius, garbės narių priėmimo, jų narystės sustabdymo, narystės atnaujinimo ir/ar pašalinimo priima BSMA valdyba.

Ačiū, Jūsų forma išsiųsta.
Įvyko klaida bandant išsiųsti formą. Perkraukite puslapį ir bandykite vesti informaciją be kabučių.