Asociacijoje atstovaujame Lietuvos profesinio mokymo įstaigas, kuriose yra rengiami vizualinės reklamos gamybos specialistai. Mums labai svarbu suteikti mokiniams žinių apie naujas, pažangias technologijas, medžiagas, reklamos gamybos įrangą, darbo ir gamybos kultūrą. Todėl kviečiame asociacijos narius bendrauti ir bendradarbiauti.

Mes, profesinio mokymo įstaigų atstovai, esame suinteresuoti reklamos srities įmonių galimybėmis:

  • Priimti mokinius pažintinėms ekskursijoms, kurių metu mokiniai galėtų susipažinti su darbo vietomis, įmonių naudojamomis technologijomis, gaminamais produktais, įranga, įrankiais ir pan. (rugsėjo – spalio mėn.)
  • Priimti mokinius mokomosioms profesinėms praktikoms, kurių metu mokiniai galėtų tobulinti ir įsivertinti praktinius profesinius įgūdžius (lapkričio – balandžio mėn.)
  • Priimti mokymo programą baigiančius mokinius praktikoms, kurių metu mokiniai galėtų įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas, susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje bei įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. (sausio – gegužės mėn.)
  • Dalyvauti profesinio meistriškumo konkursų vertinimo komisijose, prisidėti prie tokių konkursų organizavimo (užduočių rengimas, parama medžiagomis, apdovanojimų skyrimas ir pan.).
  • Dalyvauti mokinių kompetencijų vertinimo komisijos veikloje, vertinant mokinių profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas.
  • Esame atviri ir kitiems pasiūlymams…

Mokyklų atstovų kontaktai:

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
Daiva Motiejūnaitė, profesijos mokytoja ekspertė, tel. nr. +37068649841, el. p. daiva.motiejunaite@vpvpmc.lt

Kauno taikomosios dailės mokykla
Darius Šaras, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tel. nr. +37068618433, el. p. darius.saras@ktdm.lt

Klaipėdos technologijų mokymo centras
Daiva Blinstrubienė, skyriaus vedėja, tel. nr. +37064632141, el. p. tekstile@ktmc.lt