Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras – tai atvira moderni mokymo įstaiga šiuolaikiniam jaunimui, rengianti aukštos kvalifikacijos paslaugų verslo specialistus, turinčius ES reikalavimus atitinkančias profesines kompetencijas, galinčius sėkmingai integruotis į šalies darbo rinką. Centre šiuo metu vykdomos 16 mokymo programų, mokosi 1050 mokinių, dirba 147 darbuotojai, kiekvienais metais išleidžiama apie 350 kvalifikuotų paslaugų sferos specialistų.

Įstaigoje sukurta puiki edukacinė aplinka: renovuotos mokymo klasės, įsigyta šiuolaikinė mokymo įranga, dirbama naudojant modernius mokymo(si) metodus, veikia akredituotas gimnazijos skyrius. Centras atviras socialiniam bendradarbiavimui ir sudaro geras sąlygas įmonėms organizuoti seminarus, pristatyti produkciją, pademonstruoti profesionalumą šiuolaikiškoje konferencinėje aplinkoje, o mokiniams – susipažinti su naujausia produkcija, technologijomis, tobulinti profesinę kvalifikaciją. Glaudžiai bendradarbiaujama ir su užsienio partneriais, centras dalyvauja ES finansuojamuose projektuose.

Centre įdiegta kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, Centre vykdoma veikla viešinama centro internetinėje svetainėje.

Darbų galerija

Tapk Baltic Signs Makers Association nariu!
KURK IR DIRBK SU GERIAUSIAIS!