Misija

Sukurti palankias sąlygas besimokantiesiems įgyti bendrojo ugdymo bei menų ir dizaino srities profesinio mokymo programose apibrėžtas kompetencijas ir skatinti jas pritaikyti profesinėje veikloje.

Vizija

Kauno taikomosios dailės mokykla - vizualaus meno paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras:

  • orientuotas į besimokančiojo asmenybės ūgtį ir socialinę brandą;
  • atitinkantis Geros mokyklos koncepcijos reikalavimus;
  • modernus, atviras kaitai, ugdymo inovacijoms;
  • pasidalytąją lyderystę ugdantis;
  • tikslingai taikantis kokybės vadybos mechanizmus.
Tapk Baltic Signs Makers Association nariu!
KURK IR DIRBK SU GERIAUSIAIS!
PILDYTI PARAIŠKĄ